Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení VÝBĚR DODAVATELSKÉ AUTOŠKOLY PRO ROK 2021
Odesílatel Pavla Vacková
Organizace odesílatele Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno [IČO: 00659771]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 30.04.2021 12:53:27
Předmět Výzva

VÝBĚR DODAVATELSKÉ AUTOŠKOLY PRO ROK 2021


Přílohy
- VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE.pdf (6.56 MB)
- Krycí list nabídky - příloha č. 1.xls (47.00 KB)
- Návrh smlouvy - příloha č. 2.docx (32.59 KB)
- Čestne_prohlášení ke kvalifikaci - příloha č. 3.docx (20.32 KB)
- Čestné prohlášení o poddodavatelích - příloha č. 4.doc (33.50 KB)
- Čestne_prohlášení ke střetu zájmů - příloha č. 5.docx (18.98 KB)
- Čestné prohlášení k prokázání technické kvalifikace - Příloha č. 6.docx (14.35 KB)