Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Příprava projektové žádosti o dotaci, IROP - REACT-EU
Odesílatel Anna Blažková Kozlíková
Organizace odesílatele Zdravotnická záchranná služba Středočeského kraje, příspěvková organizace [IČO: 75030926]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 31.03.2021 12:50:27
Předmět Veřejná zakázka „Příprava projektové žádosti o dotaci, IROP - REACT-EU“

Vážení účastníci,

jménem zadavatele Zdravotnické záchranné služby Středočeského kraje Vám v příloze zasíláme výzvu k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky zadávanou mimo působnost zákona s názvem:

„Příprava projektové žádosti o dotaci, IROP - REACT-EU“

Lhůta pro podání nabídek k této zakázce je stanovena do 8.4. 2021 do 10:00:00 hodin.

Nabídky se podávají v písemné formě, v elektronické podobě, nikoli v listinné podobě, a to pomocí elektronického nástroje E-ZAK dostupného na:
https://zakazky.kr-stredocesky.cz/contract_display_8148.htmlProsím o potvrzení doručení tohoto mailu i v případě nepodání nabídky. Moc děkuji.


S pozdravem

--
Ing. Anna Blažková Kozlíková
asistentka ekon. náměstka – finanční referent
Zdravotnická záchranná služba
Středočeského kraje,
příspěvková organizace
Vančurova 1544, 272 01 Kladno

Tel.: +420 312 256 603
Fax.: +420 312 256 610
www.zachranka.cz


Přílohy
- zadávací dokumentace.doc (2.65 MB)
- Příloha č. 1 Krycí list.docx (529.85 KB)
- Příloha č 2 Čestné prohlášení.docx (521.87 KB)
- Příloha č 3 Souhlas s uveřejněním.docx (520.35 KB)
- Příloha č. 4 Smlouva-1.docx (551.48 KB)
- Příloha č 5.docx (517.92 KB)