Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Vybavení školy technikou, pořízení nových technologií.
Odesílatel Hana Ulinovich
Organizace odesílatele Gymnázium Jana Palacha, Mělník, Pod Vrchem 3421 [IČO: 49518917]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 13.01.2021 09:52:48
Předmět Změna zadávací dokumentace

Vážení uchazeči,
zadavatel Vám tímto oznamuje následující změnu v Zadávací dokumentaci k výše uvedené části k Veřejné zakázce malého rozsahu. Jedná se o změnu v technické specifikaci, která byla přílohou Zadávací dokumentace. Tato opravená technická specifikace je přílohou tohoto oznámení. Vzhledem k charakteru této změny v Zadávací dokumentaci, zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 22.1. 2020 do 10:00 hod.
S pozdravem
PhDr. Ilona Němcová


Přílohy
- A4_priloha_technicka_specifikace_irop_technika_upresneni.docx (106.23 KB)