Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení II/608 Nové Ouholice – Nová Ves stavba
Odesílatel Sabina Kolocová
Organizace odesílatele Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje [IČO: 00066001]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 11.01.2021 11:31:39
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Vysvětlení ZD č. 86-93


Přílohy
- Vysvětlení zadávací dokumentace č . 86-96.pdf (852.69 KB)
- A5-41_HMG_aktualizovany.pdf (98.01 KB)
- C.D.A.KOORDINACNI SITUACE STAVBY - LIST 1.pdf (451.61 KB)
- C.D.B.KOORDINACNI SITUACE STAVBY - LIST 2.pdf (307.83 KB)