Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení II/608 Nové Ouholice – Nová Ves stavba
Odesílatel Sabina Kolocová
Organizace odesílatele Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje [IČO: 00066001]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 08.12.2020 14:31:33
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Vysvětlení ZD č. 40-48


Přílohy
- Vysvětlení zadávací dokumentace č . 40-48-odpověď.pdf (318.50 KB)
- Zatřídění PAU 608.zip (32.30 MB)
- Doklady UR.zip (22.49 MB)
- Soupis prací.zip (535.48 KB)