Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Diagnostická stanice s motortestrem
Odesílatel Ivana Prošková
Organizace odesílatele Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kladno, Dubská [IČO: 16977246]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 16.10.2020 11:08:34
Předmět Výzva k podání nabídek

Žádáme o podání nabídky na VZMR s názvem "Diagnostická stanice s motortestrem".


Přílohy
- Výzva k podání nabídek.pdf (1.76 MB)
- Příloha č. 1 Čestné prohlášení ke kvalifikaci.docx (26.34 KB)
- Příloha č. 2 Krycí list nabídky.xlsx (12.35 KB)
- Příloha č. 3 Návrh smlouvy - Diagnostická stanice.doc (64.50 KB)
- Příloha č. 4 Parametry dodávky.docx.pdf (94.92 KB)