Přijatá zpráva - ostatní

Zadávací řízení Projektová dokumentace technického zabezpečení objektů SOŠ a SOU Nymburk
Odesílatel Jiří Hubálek
Organizace odesílatele Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Nymburk, V Kolonii 1804 [IČO: 14451026]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 16.09.2020 09:00:44
Předmět Dotaz+odpověď k VZ

Dotaz:
1) Žádáme o přesnější určení řešeného rozsahu – půdorys budov a počet podlaží
2) Poskytne zadavatel zpracovateli výkresy objektu, popř. v jakém formátu?
3) Má zadavatel zpracováno PBŘ, dle kterého bude proveden návrh EPS?
4) Žádáme přesnější určení rozsahu požadovaných technologií (kolik kartových prostupů, kolik
zabezpečených prostor atd.), požadavky z bezpečnostní studie objektů.
5) Žádáme bližší určení pro kamerový systém – počty kamer, jaké prostory dohledovat, apod.
6) Žádáme o vysvětlení zkratky „DDS“.


Odpověď:
Ad 1) Jedná se o komplex 5 budov vzájemně provázaných , sportovní halu a vstup na pozemek organizace.

Budovy jsou : domov mládeže - 12-ti patrová budova obdélníkového půdorysu, na kterou navazuje přístavba ordinace doktorky a je spojena chodbami s vestibulem a kulturním sálem, následně krátkou chodbou s učebním pavilonem sever, chodbou s učebním pavilonem jih – oba jsou dvoupatrové. Z chodby je odbočka do budov ve které jsou dílny odborného výcviku žáků – čtvercová jednopodlažní budova a přízemní budova obdélníkového průřezu.

Ad2) Poskytne v papírové formě.

Ad3) PBŘ bude zpracováno do konce října.

Ad4), Ad5) Viz příloha – auditní zpráva.

Ad6) DDS je domovní dorozumívací systém (zvonky), VSS je normativní zkratka pro dohledové videosystémy (kamery).

S pozdravemIng. Jiří Hubálek
ředitel SOŠ a SOU Nymburk


Přílohy
- Auditní zpráva_SOŠ a SOU Nymburk_fin.pdf (5.12 MB)