Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Rámcová dohoda na projektové práce pro KSÚS staveb pozemních komunikací ve vlastnictví Středočeského kraje, včetně výkonu inženýrské činnosti a autorského dozoru
Odesílatel Sabina Kolocová
Organizace odesílatele Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace [IČO: 00066001]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 08.03.2018 09:56:25
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Vysvětlení ZD č. 5-9


Přílohy
- R-KSUS-ZD-UŘ-RD na PS-CLN-180306.docx (139.41 KB)
- R-KSUS-ZD-UŘ-RD na PS-CLN-180306.docx (139.41 KB)
- R-KSUS-KD-UŘ-RD na PS-CLN-180306.docx (205.01 KB)
- Příloha_Hodnocení kvalifikace a zkušeností osob.xlsx (27.43 KB)
- Vysvětlení zadávací dokumentace č. 5-9.pdf (380.93 KB)