Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Nákup 20 ks tabletů pro SŠDŘ Kladno
Odesílatel Jana Bláhová
Organizace odesílatele Střední škola designu a řemesel Kladno, příspěvková organizace [IČO: 16977360]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 23.07.2020 09:45:57
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Změna v Př. č. 4 Položkový rozpočet, kde bylo chybně uvedena záruční lhůta 36 měsíců. Pro oba typy tabletů platí záruční lhůta minimálně 24 měsíců. Opravený položkový rozpočet vložen v příloze.
Ing. Jana Bláhová, ředitelka školy


Přílohy
- Př č 4 Položkový rozpočet.xlsx (19.74 KB)