Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení II/240 a II/101 přeložka silnice v úseku D7-D8, III. etapa, podrobný GTP
Odesílatel Linda Matějíčková
Organizace odesílatele Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace [IČO: 00066001]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 09.07.2020 14:13:09
Předmět Vysvětlení zadávací dokumentace č. 6 - 10

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 6 - 10


Přílohy
- vysvětlení ZD 6-10.pdf (419.21 KB)
- soupis prací k ocenění.xls (95.50 KB)
- hydrogeologický průzkum.pdf (7.77 MB)