Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Rekonstrukce mostů III/2761 Malá Bělá rekonstrukce mostu ev.č. 2761-1 a III/2761 Malá Bělá rekonstrukce mostu ev.č. 2761-2
Odesílatel Linda Matějíčková
Organizace odesílatele Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje [IČO: 00066001]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 26.06.2020 13:40:46
Předmět Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace

Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace


Přílohy
- Výzva k podání nabídky a ZD.pdf (1.36 MB)