Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení KOMPLETNÍ OPRAVA KONEKTIVITY
Odesílatel Pavla Vacková
Organizace odesílatele Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno [IČO: 00659771]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 18.05.2020 08:54:01
Předmět Výzva

KOMPLETNÍ OPRAVA KONEKTIVITY


Přílohy
- VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE.pdf (6.60 MB)
- Krycí list nabídky - příloha č. 1.xls (46.50 KB)
- Příloha č. 2 - Návrh smlouvy o dílo.docx (70.75 KB)
- Čestne_prohlášení ke kvalifikaci - příloha č. 3.docx (22.38 KB)
- Čestné prohlášení o poddodavatelích - příloha č. 4.doc (33.00 KB)
- Čestne_prohlášení ke střetu zájmů - příloha č. 5.docx (18.43 KB)