Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Zajištění péče o maloplošné zvláště chráněné území Pahorek u Ledčic
Odesílatel Kateřina Puršová
Organizace odesílatele Středočeský kraj [IČO: 70891095]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 28.04.2020 14:08:27
Předmět Výzva

Dobrý den,

v příloze si Vám dovolujeme zaslat písemnou výzvu k zakázce malého rozsahu na akci:

„Zajištění péče o maloplošné zvláště chráněné území Pahorek u Ledčic"

s termínem pro podání nabídky do 13.5.2020 do 10:00 hodin na podatelnu Krajského úřadu Středočeského kraje. Tato VZ byla také zveřejněna na profilu zadavatele pod tímto odkazem:
https://zakazky.kr-stredocesky.cz/contract_write_VY_6663.html
Děkuji a přeji pěkný den
K.Puršová


Přílohy
- Výzva k podání nabídek - Pahorek u Ledčic.pdf (292.62 KB)
- Příloha č. 1 Výzvy - Krycí list nabídky.xlsx (14.94 KB)
- Příloha č. 2 Výzvy - Pahorek_u_Ledcic_management_2020_2023_SOD.docx (2.20 MB)
- Příloha č. 3 Výzvy - Čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů.docx (45.81 KB)