Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Zajištění péče o maloplošné zvláště chráněné území Prutník
Odesílatel Puršová Kateřina
Organizace odesílatele Středočeský kraj [IČO: 70891095]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 17.03.2020 15:15:17
Předmět Výzva

Dobrý den,

v příloze si Vám dovolujeme zaslat písemnou výzvu k zakázce malého rozsahu na akci:

„Zajištění péče o maloplošné zvláště chráněné území Prutník“

s termínem pro podání nabídky do 15.4.2020 do 10:00 hodin na podatelnu Krajského úřadu Středočeského kraje. Tato VZ byla také zveřejněna na profilu zadavatele pod tímto odkazem:
https://zakazky.kr-stredocesky.cz/contract_write_VY_6438.html
Děkuji a přeji pěkný den
K.Puršová


Přílohy
- Výzva k podání nabídek - Prutník.pdf (310.73 KB)
- Příloha č. 1 Výzvy - Krycí list nabídky.xlsx (14.38 KB)
- Příloha č. 2 Výzvy - návrh smlouvy o dílo Prutník.docx (224.93 KB)
- Příloha č. 3 Výzvy - Čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů.docx (44.86 KB)