Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Zajištění péče o maloplošné zvláště chráněné území Horní solopyský rybník
Odesílatel Puršová Kateřina
Organizace odesílatele Středočeský kraj [IČO: 70891095]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 17.03.2020 10:23:59
Předmět Výzva

Dobrý den,

v příloze si Vám dovolujeme zaslat písemnou výzvu k zakázce malého rozsahu na akci:

„Zajištění péče o maloplošné zvláště chráněné území Horní solopyský rybník“

s termínem pro podání nabídky do 15.4.2020 do 10:00 hodin na podatelnu Krajského úřadu Středočeského kraje. Tato VZ byla také zveřejněna na profilu zadavatele pod tímto odkazem:
https://zakazky.kr-stredocesky.cz/contract_write_VY_6426.html


Děkuji a přeji pěkný den
K.Puršová


Přílohy
- Výzva k podání nabídek - Horní solopyský rybník.pdf (282.86 KB)
- Příloha č. 1 Výzvy - Krycí list nabídky.xlsx (14.41 KB)
- Příloha č. 2 Výzvy - návrh smlouvy o dílo Horní solopyský rybník.docx (1.29 MB)
- Příloha č. 3 Výzvy - Čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů.docx (45.13 KB)