Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Snížení energetické náročnosti budovy Střední průmyslové školy v Mladé Boleslavi – technický dozor stavebníka a činnost koordinátora BOZP
Odesílatel Lucie Szilagyiová
Organizace odesílatele Střední průmyslová škola, Mladá Boleslav, Havlíčkova 456 [IČO: 48683795]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 11.02.2020 13:12:27
Předmět Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 ze dne 11.2.2020


Přílohy
- Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1.docx.pdf (342.33 KB)