Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení III/10158 Dřísy centrum
Odesílatel Linda Matějíčková
Organizace odesílatele Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje [IČO: 00066001]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 20.09.2019 09:33:50
Předmět Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1


Přílohy
- vysvětlení ZD 1.pdf (276.07 KB)
- neoceněný soupis prací.xls (61.00 KB)