Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení II/102 hr. hl. města Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA II.
Odesílatel Markéta Toužimská
Organizace odesílatele Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje [IČO: 00066001]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 09.07.2019 11:59:45
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 4, prodloužení lhůty pro podání nabídek


Přílohy
- D-VZ-134_19 Štěchovice-Vysvětlení ZD č. 4-podepsané-190709.pdf (356.74 KB)
- Akt_SP_RO.zip (4.53 MB)