Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Labská cyklostezka, úsek Kly - Mělník
Odesílatel Vladimír Zeman
Organizace odesílatele Středočeský kraj [IČO: 70891095]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 28.03.2017 13:42:12
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 ze dne 28.3.2017.
V návaznosti na poskytnuté vysvětlení zadávací dokumentace zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek pro předmětnou veřejnou zakázku do 13.04.2017 do 10:00 hod. Otevírání obálek se uskuteční 13.04.2017 od 10:05 hodin.


Přílohy
- Příloha č. 2 - Výkaz výměr.xml (165.08 KB)
- Příloha č. 2 - Výkaz výměr.pdf (152.01 KB)
- Příloha č. 2 - Výkaz výměr.xlsx (104.46 KB)
- Vysvětlení zadávací dokumentace č.2.pdf (367.54 KB)