Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení II/330, Nymburk – most ev.č. 330-003
Odesílatel Jan Chalupný
Organizace odesílatele Středočeský kraj [IČO: 70891095]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 21.06.2019 08:59:12
Předmět Vysvětlení zadávací dokumentace č.5

Vysvětlení zadávací dokumentace č.5


Přílohy
- Vysvetlení zadávací dokumentace č. 5.pdf (350.85 KB)
- Př1 VZD5 Soupis prací.zip (1.13 MB)
- Př2 VZD5 Čestné prohlášení ke splnění kvalifikace.docx (762.83 KB)