Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Technická inovace výuky SOŠ a SOU Beroun Hlinky – Dodávky vybavení
Odesílatel Dana Rylichová
Organizace odesílatele Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Beroun - Hlinky, Okružní 1404 [IČO: 00664740]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 19.06.2019 15:43:00
Předmět Změna zadávací dokumentace č. 2 ze dne 19.6.2019

Zadavatel uveřejňuje změnu ZD. Součástí je nové znění technické specifikace částí A – docházkový systém a H – Modernizace a inovace vybavení pro učební obor instalatérství.
Na základě uveřejněných změn a charakteru tohoto vysvětlení v souladu s § 99 odst. 2 prodlužuje zadavatel lhůtu pro podání nabídek o celou původní délku. Z původní stanovené do 25. 6. 2019 nově do 24. 7. 2019 do 10,00h.


Přílohy
- Změna ZD č. 2.pdf (543.71 KB)
- Přílohy ke ZZD .zip (55.77 KB)