Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení II/102 hr. hl. města Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA II.
Odesílatel Nikola Zimová
Organizace odesílatele Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje [IČO: 00066001]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 13.06.2019 11:08:16
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Vysvětlení ZD č. 2, včetně prodloužení lhůty pro podání nabídek.


Přílohy
- D-VZ-134_19 Štěchovice-Vysvětlení ZD č. 2-částečné-190612.pdf (1.01 MB)
- PD, část 1 - oprava 190612.zip (116.88 MB)
- PD, část 2 - oprava 190612.zip (138.38 MB)
- Rozpocet - oprava 190612.zip (1.91 MB)
- SoupisPraci - oprava 190612.zip (2.19 MB)