Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Oprava maleb a nátěrů interiérů budov SOŠ a SOU Dubno
Odesílatel Pavla Vacková
Organizace odesílatele Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno [IČO: 00659771]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 05.06.2019 13:44:37
Předmět Výzva

Oprava maleb a nátěrů interiérů budov SOŠ a SOU Dubno


Přílohy
- Výzva a zadávací dokumentace.pdf (5.15 MB)
- Příloha č. 1 - Krycí list nabídky.xls (46.00 KB)
- Příloha č. 2 - Závazný návrh smlouvy.doc (75.00 KB)
- Příloha č. 3 - Čestné prohlášení ke kvalifikaci.docx (19.81 KB)
- Příloha č. 4 - Čestné prohlášení o poddodavatelích.doc (33.00 KB)
- Příloha č. 5 - Čestne_prohlášení ke střetu zájmů.docx (18.44 KB)
- Příloha č. 6 - Specifikace výměr a technologických postupů.docx (14.66 KB)