Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Analýza - využití areálu a in-line centra Vrchbělá
Odesílatel Helena Minichová
Organizace odesílatele Středočeský kraj [IČO: 70891095]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 07.01.2019 16:49:46
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Do návrhu smlouvy jsme omylem uvedli i předpokládanou cenu zakázky. Ta měla být uvedena pouze ve Výzvě. Prosím, uveďte vaši nabídkovou cenu jednak do přílohy č. 1 - Krycí list nabídky a rovněž do návrhu smlouvy, kde je pro ni nyní již prostor.
Děkujeme.


Přílohy
- h Vysvetleni k ZD č 2 ze dne 7.1. 2019.docx (51.28 KB)
- Návrh smlouvy Vrchbělá.doc (87.00 KB)