Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení III/23628 Kačice - Nová Studnice, III/2377 Mšecké Žehrovice - Lodenice, III/2375 Třtice - I/6
Odesílatel Josef Tesař
Organizace odesílatele Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace [IČO: 00066001]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 10.04.2024 10:28:55
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace č. 1

viz přílohy


Přílohy
- v1.pdf (185.27 KB)
- III-23628, III-2377, III-2375 -TS akt v1.pdf (923.03 KB)