Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Vozidla hrazená z FZŠ 2023
Odesílatel Dana Rylichová
Organizace odesílatele Zdravotnická záchranná služba Středočeského kraje, příspěvková organizace [IČO: 75030926]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 29.09.2023 22:30:53
Předmět Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 ze dne 29.9.2023

Vážení,
zadavatel zveřejnuje Vysvětlení ZD bez předchozí žádosti o vysvětlení ZD. Zároveň je lhůta pro nabídky prodloužena do 18.10.2023.

Dana Rylichová


Přílohy
- Vysvětlení ZD č. 1 ze 29.9 .2023.pdf (155.10 KB)
- Příloha č. 1 k Vysvětlení č. 1- Příloha č. 2A – Návrh kupní smlouvy pro část „A“.docx (58.99 KB)
- Příloha č. 2 k Vysvětlení č. 1 - Příloha č. 2B – Návrh kupní smlouvy pro část „B“.docx (58.95 KB)
- Příloha č. 3 k Vysvětlení č. 1 - Příloha č. 2C – Návrh kupní smlouvy pro část „C“.docx (58.96 KB)
- Příloha č. 4 k Vysvětlení č. 1 - Příloha č. 2D – Návrh kupní smlouvy pro část „D“.docx (59.09 KB)
- Příloha č. 5 k Vysvětlení č. 1 - Příloha č. 3A – Technická specifikace a požadavky vozu pro část „A“.xls (60.00 KB)
- Příloha č. 6 k Vysvětlení č. 1 - Příloha č. 3B – Technická specifikace a požadavky vozu pro část „B“.xls (76.50 KB)