Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Rámcová smlouva na výkon stavebního dozoru a koordinátora BOZP u staveb silnic II. a III. tříd ve Středočeském kraji
Odesílatel Veronika Králíčková
Organizace odesílatele Středočeský kraj [IČO: 70891095]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 14.09.2016 13:16:03
Předmět Dodatečné informace č. 1 ze dne 14.9.2016

Dobrý den,

v příloze zasílám Dodatečné informace č. 1 vč. opraveného soupisu prací k veřejné zakázce „Rámcová smlouva na výkon stavebního dozoru a koordinátora BOZP u staveb silnic II. a III. tříd ve Středočeském kraji".

Dodatečné informace jsou zveřejněny na profilu zadavatele: https://zakazky.kr-stredocesky.cz/vz00000156 .

Zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 10.10.2016 do 10:00 hodin.
Otevírání obálek s nabídkami se uskuteční 10.10.2016 v 10:00 hodin.

S pozdravem
Mgr. Filip Karpíšek
poradce zadavatele pro zadání veřejné zakázky


Přílohy
- Opravený soupis prací.xls (48.50 KB)
- Dodatečné informace č.1 ze dne 14.9.2016.pdf (120.97 KB)