Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení II/240 a II/101, přeložka silnic v úseku D7 - D8, II. etapa – Obchvat Kralup nad Vltavou – představební příprava
Odesílatel Lukáš Balog
Organizace odesílatele Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace [IČO: 00066001]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 30.07.2023 22:47:42
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Dobrý den, zasíláme vysvětlení ZD 121-130 včetně příloh.

S pozdravem
Lukáš Balog


Přílohy
- vysvětlení ZD 121-130.pdf (204.94 KB)
- F.1 Kralupy soupis praci.pdf (1.48 MB)
- SP Kralupy obchvat.xlsx (372.31 KB)
- SP Kralupy obchvat formát XC4.xml (2.40 MB)