Veřejná zakázka: II/105 - Severní obchvat Jílového u Prahy, akt. DUR, IČ

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Uzavřeno
Uzavřeno.
DBID: 993
Systémové číslo: P17V00000277
Evidenční číslo zadavatele: VZ-181/17
Datum nákupu / nabídek: 06.06.2017 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: II/105 - Severní obchvat Jílového u Prahy, akt. DUR, IČ
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem výše uvedené veřejné zakázky je vyhotovení aktualizace dokumentace k územnímu rozhodnutí a zajištění jejího projednání a vydání změny územního rozhodnutí z důvodu:

a) doplnění odvodnění dešťových vod z celé komunikace formou dešťové kanalizace. Původní technické řešení (vsakování) není možné realizovat s ohledem na nepropustnost vrstev (jílovité podloží) a projednání odvedení těchto vod do vodotečí. Doplnění retenčních nádrží při minimalizaci záboru pozemků (zhotovitel přednostně provede prověření umístění těchto nádrží pod vozovku)
b) doplnění propustku (mostku) u okružní křižovatky se silnici II/105 (Radlík) z důvodu absence odvodnění této křižovatky a přilehlého území

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: přímý nákup / evidence VZ
 • Předpokládaná hodnota: 711 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
 • IČO: 00066001
 • Poštovní adresa:
  Zborovská 81/11
  15000 Praha
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 629632

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Zborovská 11
150 21 Praha 5

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky