Veřejná zakázka: Oprava trhlin oblast Kladno 2017

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Uzavřeno
Uzavřeno.
DBID: 971
Systémové číslo: P17V00000255
Evidenční číslo zadavatele: vz-178/17
Datum nákupu / nabídek: 05.06.2017 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Oprava trhlin oblast Kladno 2017
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
V rámci běžných prohlídek silnic byly v trase vybraných silnic II. a III. v oblasti Kladno zjištěny kontrakční trhliny. Bez ošetření těchto trhlin bude následně docházet k jejich otevírání, prohlubování a zvětšování, to umožní další vnikání vlhkosti a vody do trhlin s postupující devastací, jež povede až ke zničení obrusné vrstvy.

Použití technologie výspravy tryskovou metodou je krajně nevhodné, při aplikaci nejen že nejsou dokonale odstraněny trhliny, současně společně s nanášením na obrusnou vrstvu dochází k vytváření nepřijatelných nerovností, které následně vedou ke zvyšování vibrací a dalším poruchám obrusu.

Proto je v rámci této akce navrženo provedení frézovaných komůrek převážně 30/30 s vyčištěním a vyplněním trvale plastickou zálivkou (např. typu GRAFCO). Materiál není předepsán, podmínkou je užití certifikované směsi, schválené v rámci Systému jakosti v oboru pozemních komunikací MD ČR.

Trasa akce zahrnuje soubor silnic II. a III. třídy v oblasti Kladno, podrobný seznam je v soupisu prací v další příloze zakázky. Celkový rozsah trhlin, naměřený při přípravě akce činí 50 000 běžných metrů.

Případný ojedinělý výskyt síťových trhlin a počínajících mozaikových rozpadů bude ošetřen v rámci běžné údržby vhodnou technologií, doporučené je použití vysprávkové soupravy VYKO – tyto ojedinělé zásahy nejsou součástí této akce.

Součástí akce je zabezpečení pracovního místa podle TP66, navrženo je použití schváleného schéma C/13 – pohyblivé pracovní místo na dvoupruhé vozovce. Odhadovaná doba opravy činí 501 hod.

S ohledem na zanedbatelný zásah opravy do vodorovného dopravního značení není obnova VDZ součástí akce.

Práce budou prováděny za otevřeného provozu s místním omezením C/13 – pohyblivé pracovní místo – v místě aktuálního provádění. Součástí je proto důsledné dodržování BOZP, používání bezpečnostních prvků a prostředků ochrany, samozřejmé je důsledné proškolení obsluhy stojů a všech zúčastněných pracovníků a každodenní připomenutí prvků BOZP provádějícím pracovníkům.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: přímý nákup / evidence VZ
 • Předpokládaná hodnota: 5 235 470 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
 • IČO: 00066001
 • Poštovní adresa:
  Zborovská 81/11
  15000 Praha
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 629632

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Zborovská 11
150 21 Praha 5

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky