Veřejná zakázka: Křižovatka II/110 x III/1103h, Benešov - PD

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Uzavřeno
Uzavřeno.
DBID: 958
Systémové číslo: P17V00000242
Evidenční číslo zadavatele: vz-153/17
Datum nákupu / nabídek: 15.05.2017 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Křižovatka II/110 x III/1103h, Benešov - PD
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předměntem veřejné zakázky je zpracování projektové dokumentace pro územní a stavební řízení ( DÚR, DSP) a zadání stavby ( PDPS) .Stávající křižovatku předpokládáme v mezích danými pozemky rozšířit upravením (rekonstrukcí) stávajícího propustku s předpokladem úpravy směrového oblouku na větvi stávající II/110. Toto řešení si vyžádá zábor pozemků mimo p.k. a tudíž bude součástí zakázky též případné majetkoprávní řešení s vlastníky mimo stávající pozemky. Vlastníkem pozemku pod II/110 je Město Benešov, pod III/1103h je Středočeský kraj.
Součástí dokumentace bude též návrh, projednání SDZ a VDZ s PČR, diagnostika vozovky, návrh vlastního směrového řešení stávající křižovatky se stanovením obalových křivek pro vozidla nad 3,5 t, 7,5t, TIR a BUS.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: přímý nákup / evidence VZ
 • Předpokládaná hodnota: 230 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje
 • IČO: 00066001
 • Poštovní adresa:
  Zborovská 11
  150 21 Praha 5

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Zborovská 11
150 21 Praha 5

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky