Veřejná zakázka: II/116 před obcí Karlštejn, nestabilní skalní masiv - PD

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Uzavřeno
Uzavřeno.
DBID: 934
Systémové číslo: P17V00000218
Evidenční číslo zadavatele: VZ-145/17
Datum nákupu / nabídek: 17.05.2017 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: II/116 před obcí Karlštejn, nestabilní skalní masiv - PD
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem výše uvedené veřejné zakázky je zpracování PD (DÚR/DSP) na zajištění nestabilního skalního masivu, pro územní (pokud bude vyžadována) a stavební řízení, zajištění pravomocného územního (pokud bude vyžadováno) a stavebního povolení, vyřešení majetkoprávních vztahů, a souvisejícího výkonu (IČ k ÚR pokud bude vyžadováno) IČ ke SP, vypracování dokumentace pro zadání stavby (DZS/PDPS) a výkon autorského dozoru po dobu výstavby (AD) při dodržení platných norem (např. ČSN 736201, 73 61 01) TKP a TP. Stávající komunikace II/116 je v ohrožení skalním masivem v úseku silnice před obcí Kalštejn ve směru od Hlásné Třebáně.
Dodavatel provede podrobnou geotechnickou prohlídku se zaměřením na stabilitu skalního bloku s využitím prvotní prohlídky provedenou Českou geologickou službou (Dodatkem č. 1 rekognoskační zprávy ČGS čj. ČGS-441/17/0292*SOG-441/159a/2017 o nestabilním skalním masivu u silnice II/116 před vjezdem do obce Karlštejn ve směru od Hlásné Třebaně, vyhotoveným Českou geologickou službou, ze dne 30.3.2017.).
Projektová dokumentace budou zpracována dle metodiky pro čerpání finančních prostředků na dotace ze SFŽP.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: přímý nákup / evidence VZ
 • Předpokládaná hodnota: 463 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje
 • IČO: 00066001
 • Poštovní adresa:
  Zborovská 11
  150 21 Praha 5

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Zborovská 11
150 21 Praha 5

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky