Veřejná zakázka: Opatření pro zajištění průjezdnosti a bezpečnosti mostu ev.č. 24635-2 a 2a přes laterální kanál v obci Lužec nad Vltavou – Neodkladné opravy 2017

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Uzavřeno
Uzavřeno.
DBID: 931
Systémové číslo: P17V00000215
Evidenční číslo zadavatele: vz-152/17
Datum nákupu / nabídek: 19.05.2017 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Opatření pro zajištění průjezdnosti a bezpečnosti mostu ev.č. 24635-2 a 2a přes laterální kanál v obci Lužec nad Vltavou – Neodkladné opravy 2017
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je provedení opatření pro zajištění průjezdnosti a bezpečnosti mostů ev.č. 24635-2 ( původní ocelový mostu) a 24635-2a ( vložená souprava MS) přes laterální kanál v Lužci na Vltavou :
1/ most 24635-2 – původní ocelový most :
- zpřístupnění podhledu konstrukce – předpokládá se provádění prací z lodi s lešením
- mechanické očištění stávající ocelové konstrukce a to za použití výhradně ručních
prostředků, následné omytí tlakovou vodou tak, aby nedošlo k poškození konstrukce.
- po očištění provedení další prohlídky a odstranění veškerých uvolněných ocel. prvků
nenosného charakteru, které hrozí pádem nebo jsou ve stavu, že by v krátké době došlo k jejich překorodování. (V případě, že bude nutno odstranit profil, který ovlivňuje stabilitu, musí být nahrazen vhodným prvkem ještě před tím, než bude původní prvek odstraněn)
- zajištění stability hlavních nosníků pomocí 4 příčných vzpěr kotvených do úložného
prahu opěr – viz výkres v TP .
2/ most 24635-2a – vložená souprava MS :
- odstranění stávajících dodatečně přivařených plechů z mostovky.
- výměna 2 poškozených podélníků, provedení podrobné prohlídky všech prvků mostovky
a na jejím základě případná výměna dalších poškozených nebo oslabených prvků.
- vyčištění trapézového plechu mostovky.
- navaření nových výztužných plechů na mostovku ze slzičkového plechu na celou šířku
- mostu včetně provedení PKO.
- zajištění DIO.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: přímý nákup / evidence VZ
 • Předpokládaná hodnota: 993 693 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
 • IČO: 00066001
 • Poštovní adresa:
  Zborovská 81/11
  15000 Praha
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 629632

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Zborovská 11
150 21 Praha 5

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky