Veřejná zakázka: SSZ v obci Velké Přílepy za účelem zvýšení bezpečnosti provozu a zklidnění dopravy na II/240 - PD

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Uzavřeno
Uzavřeno.
DBID: 926
Systémové číslo: P17V00000210
Evidenční číslo zadavatele: VZ-51/17
Datum nákupu / nabídek: 16.03.2017 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: SSZ v obci Velké Přílepy za účelem zvýšení bezpečnosti provozu a zklidnění dopravy na II/240 - PD
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem výše uvedené veřejné zakázky je zpracování dokumentace pro územní řízení a stavební povolení (DÚR a DSP) včetně výkonu inženýrské činnosti k DUR a DSP, zajištění vydání ÚR a SP, zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby (PDPS), zpracování žádosti o spolufinancování včetně projednání s poskytovatelem dotace a výkon autorského dozoru (AD) na akci „SSZ v obci Velké Přílepy za účelem zvýšení bezpečnosti provozu a zklidnění dopravy na II/240 - PD“. Veřejná zakázka bude mj. probíhat v souladu s technickou specifikací, soupisem prací a Studií „Umístění SSZ v prostoru ulic Pražská – Kkladenská – Roztocká“ zhotovenou společností SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o., se sídlem Pod Višňovkou 1661/37, 140 00 Praha 4, č. zakázky 2618 z 05/16.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: přímý nákup / evidence VZ
 • Předpokládaná hodnota: 467 500 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
 • IČO: 00066001
 • Poštovní adresa:
  Zborovská 81/11
  15000 Praha
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 629632

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Zborovská 11
150 21 Praha 5

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky