Veřejná zakázka: II/112 mosty ev.č. 112-007, 009 a 010 u obcí Dobříčkov a Jemniště - PD

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Uzavřeno
Uzavřeno.
DBID: 923
Systémové číslo: P17V00000207
Evidenční číslo zadavatele: vz-81/17
Datum nákupu / nabídek: 26.04.2017 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: II/112 mosty ev.č. 112-007, 009 a 010 u obcí Dobříčkov a Jemniště - PD
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předměntem veřejné zakázky je vypracování projektové dokumentace na přestavbu mostů na silnici II/112. Jedná se o kamenné klenby se spodní stavbou z lomového kamene. Dochází k porušování zdiva klenby, objevují se výrazné trhliny pod poprsními zdmi apod. Na mostech není odpovídající zádržný systém, chybí svodidla. Způsob rekonstrukce mostů bude závislý na výsledcích hydrotechnického posouzení, je možné zachování klenby s jejím zatrubněním, popř. demolice a stavba nového objektu. Na projekt bude přímo navazovat rekonstrukce úseku silnice II/112. Návrh projektu bude konzultován se zástupci investora. Projekt bude vyhotoven dle platných norem, TP a TKP, a dle ČSN EN 1991-2 navržen na skupinu pozemních komunikací 1 pro zatížení vozidlem LM 1, včetně zvláštních souprav LM 3.
Zajištění autorského dozoru a právoplatného stavebního povolení.
Zajištění DIO včetně souhlasů PČR a správců komunikací.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: přímý nákup / evidence VZ
 • Předpokládaná hodnota: 1 211 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje
 • IČO: 00066001
 • Poštovní adresa:
  Zborovská 11
  150 21 Praha 5

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Zborovská 11
150 21 Praha 5

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky