Veřejná zakázka: Poskytování právních služeb pro SCCR

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Vyhodnoceno
Hodnocení je ukončeno, probíhá výběr dodavatele a uzavření smlouvy.
DBID: 9185
Systémové číslo: P21V00001379
Datum zahájení: 16.11.2021
Nabídku podat do: 06.12.2021 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Poskytování právních služeb pro SCCR
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Poskytování právních služeb se bude týkat především předmětu hlavní činnosti zadavatele, kterým je propagace cestovního ruchu ve Středních Čechách a také právních služeb pro Středočeskou filmovou kancelář. Zadavatel je dále správcem dvou budov v Husově ulici, Praha 1 a sportovně rekreačního areálu Vrchbělá pod Bezdězem.
Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytování právních služeb v oblasti soukromého i veřejného práva, a to především v níže vymezených oblastech:

- právní poradenství v oblasti občanskoprávní
- právní poradenství v oblasti práva veřejných zakázek, primárně veřejných zakázek malého rozsahu, a veřejných investic,
- právní poradenství v oblasti pracovního práva a práva sociálního zabezpečení
- zajištění zpracování interních předpisů zadavatele,
- právní poradenství v oblastech rozpočtových pravidel, daňového řádu a účetnictví,
- právní poradenství v oblasti svobodného přístupu k informacím,
- právní poradenství v oblasti správy nemovitostí,
- právní poradenství v oblasti autorského práva a práva duševního vlastnictví,
- právní poradenství v oblasti GDPR.

Zadavatel dále požaduje, aby dodavatel v rámci pracovních dnů v době od 8.00 do 17.00 hodin byl schopen nejpozději do 2 hodin reagovat na jeho výzvu.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 1 400 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Praha

Zadavatel

 • Úřední název: Středočeská centrála cestovního ruchu, příspěvková organizace
 • IČO: 06097758
 • Poštovní adresa:
  Husova ulice 156/21
  Praha 1 Staré Město
  110 00

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.kr-stredocesky.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy