Veřejná zakázka: Oprava mostu ev.č. 1028-1, most přes potok v obci Dražkov

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Uzavřeno
Uzavřeno.
DBID: 908
Systémové číslo: P17V00000192
Evidenční číslo zadavatele: VZ-543/16
Datum nákupu / nabídek: 15.11.2016 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Oprava mostu ev.č. 1028-1, most přes potok v obci Dražkov
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění výše uvedené veřejné zakázky je výměna nosné konstrukce a sanace spodní stavby. Stávající nosná konstrukce bude odstraněna. Novou nosnou konstrukci tvoří ocelové nosníky spřažené se železobetonovou deskou. Nosná konstrukce staticky působí jako rozpěrná, uložená prostřednictvím vrubových kloubů. Oba úložné prahy budou provedeny nové, železobetonové monolitické. Vozovka na mostě živičná. Římsy železobetonové monolitické. Svodidla navržena pro stupeň zadržení H2.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: přímý nákup / evidence VZ
 • Předpokládaná hodnota: 5 685 724 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
 • IČO: 00066001
 • Poštovní adresa:
  Zborovská 81/11
  15000 Praha
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 629632

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Zborovská 11
150 21 Praha 5

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky