Veřejná zakázka: Oprava mostu ev.č. 605 – 011 most přes Radotínský potok v obci Rudná

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Uzavřeno
Uzavřeno.
DBID: 887
Systémové číslo: P17V00000171
Evidenční číslo zadavatele: VZ-515/16
Datum nákupu / nabídek: 05.01.2017 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Oprava mostu ev.č. 605 – 011 most přes Radotínský potok v obci Rudná
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění výše uvedené veřejné zakázky je nová mostní konstrukce. Nosná konstrukce bude provedena jako železobetonový polorám. Most bude založena hlubin na dvou řadách mikropilot. Celkem na 23-ti kusech mikropilot. Nová konstrukce bude přímo navazovat na rámový vtokový objekt a bude tak nahrazovat stávající monolitickou spojovací část. Pro plynulé napojení nové konstrukce je navrženo bourání části vtokového rámového objektu na délce 1,0 m. Bude zachováno původní umístění stávajících inženýrských sítí. Na mostním svršku bude osazena železobetonová římsa s ocelovým mostním zábradlím.
Na výtokové stran bude obnoven chodník v původním rozsahu. Chodník je navržen ze zámkové dlažby tl. 200mm do štěrkového lože tl. 150mm.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: přímý nákup / evidence VZ
 • Předpokládaná hodnota: 2 892 264 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje
 • IČO: 00066001
 • Poštovní adresa:
  Zborovská 11
  150 21 Praha 5

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Zborovská 11
150 21 Praha 5

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky