Veřejná zakázka: „Digitální technická mapa – Dozor nad zpracováním a technické konzultace"

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Hodnocení
Probíhá vyhodnocování.
DBID: 8863
Systémové číslo: P21V00001057
Datum zahájení: 14.09.2021
Nabídku podat do: 22.09.2021 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: „Digitální technická mapa – Dozor nad zpracováním a technické konzultace"
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je poskytnutí služeb technického dozoru projektu s názvem „Digitální technická mapa Středočeského kraje (DTM)“ (dále jen jako „projekt DTM“), registrační číslo projektu CZ.01.4.03/0.0/0.0/19_259/0025733. Jedná se o plnění ve smyslu provádění dozoru a kontroly dodávky, a to formou posouzení dodávané a dosažené funkčnosti a architektury řešení ve vztahu k naplnění všech požadavků stanovených ve smlouvě s dodavateli projektu DTM a dále pak poskytování souvisejících konzultací v oblasti digitálních technických map veřejné správy s důrazem na DMVS (Digitální mapy veřejné správy České republiky) a DTM krajů.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 1 740 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Středočeský kraj

Zadavatel

 • Úřední název: Středočeský kraj
 • IČO: 70891095
 • Poštovní adresa:
  Zborovská 81/11
  150 21 Praha 5
 • Název odboru: Odbor územního plánování a stavebního řádu
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 523891

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.kr-stredocesky.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy