Veřejná zakázka: Okružní křižovatky Nymburk – II/503xII/330 a II/503xII/331

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 8654
Systémové číslo: P21V00000848
Evidenční číslo zadavatele: vz-301/21
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 19.07.2021
Nabídku podat do: 27.07.2021 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Okružní křižovatky Nymburk – II/503xII/330 a II/503xII/331
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Jedná se o navázání stavebních prací u rozpracovaných stavebních objektů, kdy bude přebudována stávající styková křižovatka na okružní křižovatku Boleslavská x Zbožská (SO101, D=27m). V navazujících úsecích paprsků okružní křižovatky proběhnou odpovídající úpravy v souvislosti s rozšířením a vychýlením průběžných jízdních pruhů před vjezdem a za výjezdem z okružní křižovatky, s vložením dělicích a ochranných ostrůvků na přechodech pro chodce. Do stavby je zahrnuta i úprava vjezdového nároží ulice Bedřicha Smetany. Komunikace včetně okružního jízdního pásu budou usazeny do obrubníků s navazujícím chodníkem, popř. zeleným pásem.
Součástí stavby je i vodorovné a svislé dopravní značení, úprava odvodnění, úprava a sjednocení veřejného osvětlení, vynucené přeložky a ochrana stávajících inženýrských sítí a vegetační úpravy (tyto přeložky budou v době stavby již provedeny). Stavební práce budou obsahovat úpravu stávající, již dokončené okružní křižovatky. Práce budou zahájeny neprodleně po podpisu Smlouvy o Dílo.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: jednací řízení bez uveřejnění
  Důvod použití jednacího řízení:
  JŘBÚ je vyhlašováno z důvodů, které zakládají bezpečnostní riziko jak pro občany, tak pro samotnou stavbu. Těmito důvody jsou zejména: obnažené inženýrské sítě, kterými jsou zejména plynové přípojky, kabely ve správě ČEZ a CETIN. Dalším z důvodů jsou nehody na objízdných trasách, které jsou vedeny po místních komunikacích a ohrožují místí obyvatele, kdy zde již došlo ke srážce vozidla s chodcem. Stavba je realizována přímo u nemocnice Nymburk a její realizací je nyní ztížen příjezd do této nemocnice, jak pro občany tak IZS. Staveniště bude po odchodu stávajícího zhotovitele nezabezpečeno, a tak hrozí riziko vniknutí na staveniště a zranění přímo ve staveništi. Součástí stavby je i realizace chodníků, kdy stávající trasy jsou pro chodce dlouhodobě neudržitelné, a tak přichází riziko jejich zranění. V neposlední řade je zde i finanční riziko, kterým je obnažená aktivní zóna, kdy hrozí riziko zvodnění, následné sanace a vícepráce. Dále riziko prodloužení stavby do zimního období, zde hrozí další finanční riziko spojené se zabezpečením a zazimováním staveniště.
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 14 848 494 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Nymburk

Zadavatel

 • Úřední název: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
 • IČO: 00066001
 • Poštovní adresa:
  Zborovská 81/11
  15000 Praha
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 629632

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.kr-stredocesky.cz)

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky