Veřejná zakázka: III/33331 Hoštice, oprava propustku

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Uzavřeno
Uzavřeno.
DBID: 857
Systémové číslo: P17V00000141
Evidenční číslo zadavatele: vz-29/17
Datum nákupu / nabídek: 03.03.2017 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: III/33331 Hoštice, oprava propustku
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Oprava havarijního stavu některých podstatných částí mostu. Provedení opravy je podmínkou bezpečného užívání komunikace.

Budou provedeny tyto práce:
1. Oprava vozovky včetně izolace:
Odstranění živičného krytu a podkladu, betonáž nosné deskové konstrukce ze železobetonu, nové živičné vrstvy, asfaltová zálivka spár
2. Oprava opěr, čelních zdí, klenby a říms:
Očištění zdiva tlakovou vodou, přezdění poškozeného zdiva, obnova spárování, reprofilace líce kleneb sanační maltou, oprava a doplnění říms, ošetření betonu nátěrem
3. Oprava zábradlí:
výměna mostního zábradlí, protikorozní nátěr
4. Oprava dlažby:
nová dlažba křídel na vtoku, doplnění příkopů žlaby
5. DIO:
zajištění a projednání dopravně inženýrských opatření

Projekt pro zadání stavby vycházel pouze ze zaměření a oměření přístupných částí mostu, zakreslení všech nepřístupných částí je jen orientační dle odhadu projektanta, všechny kubatury u položek souvisejících s tvarem stávajících konstrukcí jsou v soupisu prací uvedeny jako odhady, jejich čerpání je možné jen dle skutečnosti zastižené na stavbě a v rozsahu odsouhlaseném TDI. Zhotovitel je povinen uvážit, že některé položky byly odhadnuty variantně a nelze tedy vyloučit, že se nebudou čerpat, nebo budou čerpat jen v omezeném rozsahu.

Stavba bude probíhat za úplné uzavírky provozu na silnici III/33331. Detailní provedení DIO je třeba zhotovitelem projednat s DI PČR, Přípravné a dokončovací práce budou probíhat za provozu.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: přímý nákup / evidence VZ
 • Předpokládaná hodnota: 2 632 133 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
 • IČO: 00066001
 • Poštovní adresa:
  Zborovská 81/11
  15000 Praha
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 629632

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Zborovská 11
150 21 Praha 5

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky