Veřejná zakázka: III/33353 Přítoky, most ev.č. 33353-1 - PD

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Uzavřeno
Uzavřeno.
DBID: 821
Systémové číslo: P17V00000105
Evidenční číslo zadavatele: vz-39/17
Datum nákupu / nabídek: 13.02.2017 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: III/33353 Přítoky, most ev.č. 33353-1 - PD
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Vypracování projektové dokumentace na rekonstrukci mostu. Vzhledem ke stavu NK mostu – zejména silné korozi nosníků Zores po celé jejich délce místy i k jejich úplnému rozpadu správce navrhuje demolici mostu a jeho navržení mostem novým.
PD bude zhotovena dle platných norem, TP, TKP a dle ČSN EN 1991-2 na skupinu pozemních komunikací 1 pro zatížení vozidlem LM1. Pro stanovení typu a délky NK bude nutné zajistit výpočet Q100+50. Součástí bude i návrh DIO, rekonstrukce zemních těles a opevnění koryta potoka a svahových kuželů, zajištění bezproblémového odtoku povrchové vody z převáděné komunikace, zjištění a řešení dotčených inženýrských sítí dle skutečného stavu, zjištění majetkoprávních vztahů a jejich smluvní řešení. Opravy objízdných tras budou předpokládány v řádu v odpovídajícím nejnutnějším rozsahu očekávaného poškození dle navržených DIO s ohledem na současný stav využitých komunikací. Aktuální stav a parametry mostu jsou uvedeny v přiložené hlavní mostní prohlídce a mostním listu.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: přímý nákup / evidence VZ
 • Předpokládaná hodnota: 549 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje
 • IČO: 00066001
 • Poštovní adresa:
  Zborovská 11
  150 21 Praha 5

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Zborovská 11
150 21 Praha 5

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky