Veřejná zakázka: III/1185 Bratkovice a III/1187 Dominikální Paseky - homogenizace

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Uzavřeno
Uzavřeno.
DBID: 816
Systémové číslo: P17V00000100
Evidenční číslo zadavatele: vz-375/16
Datum nákupu / nabídek: 02.01.2017 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: III/1185 Bratkovice a III/1187 Dominikální Paseky - homogenizace
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je oprava komunikace III. třídy, v průtahu obce Bratkovice a Dominikální Paseky. Komunikace je po provedené opravě kanalizace, která byla provedena již v roce 2015. Obec Bratkovice již polovinu vozovky v místech prováděné kanalizace opravila v roce 2015. Druhá polovina vozovky vykazuje plošné deformace, hloubkové koroze, síťové, mozaikové, příčné a podélné trhliny.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: přímý nákup / evidence VZ
 • Předpokládaná hodnota: 1 078 533 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje
 • IČO: 00066001
 • Poštovní adresa:
  Zborovská 11
  150 21 Praha 5

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Zborovská 11
150 21 Praha 5

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky