Veřejná zakázka: III/00712 Brandýsek, most ev. č. 00712-4 přes D7_PD

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Uzavřeno
Uzavřeno.
DBID: 808
Systémové číslo: P17V00000092
Evidenční číslo zadavatele: VZ-27/17
Datum nákupu / nabídek: 13.02.2017 00:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: III/00712 Brandýsek, most ev. č. 00712-4 přes D7_PD
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem výše uvedené veřejné zakázky je vypracování projektové dokumentace na rekonstrukci mostu. Součástí PD bude odstranění stávajícího mostu, stavba mostu nového a dopravní opatření. PD bude vyhotovena dle platných norem, TP a TKP, a dle ČSN EN 1991-2 navržen na skupinu pozemních komunikací 1 pro zatížení vozidlem LM 1, včetně zvláštních souprav LM 3..
Obsahem PD bude:
- diagnostický průzkum nosné konstrukce mostu
- dle výsledků průzkumu 1. Sanace N.K. a S.S., nebo 2. Demolice stávajícího mostu a stavba nového mostu.
- nové přechodové oblasti na obou stranách mostu, vč. konstrukce silnice III/00712.
- nový mostní svršek, hydroizolace, dilatační závěry a zádržný systém na mostě.
- rekonstrukce zemních těles, opevnění a zařízení pro odtok vody, vč. silničního pozemku okolo D7.
- DIO
- zjištění a řešení inž. sítí dle skutečného stavu
- zjištění majetkových vztahů a jejich smluvní řešení
- inženýrská činnost, zajištění dokladů a povolení pro zahájení stavby, vč. autorského dozoru díla.

Plnění veřejné zakázky bude probíhat v souladu s technickou specifikací a soupisem prací, Hlavní mostní prohlídkou HPM 00712-4 (28.7.2016, Kiml František, Ing.) a Mostním listem pozemní komunikace ze dne 18.1.2017.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: přímý nákup / evidence VZ
 • Předpokládaná hodnota: 1 644 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje
 • IČO: 00066001
 • Poštovní adresa:
  Zborovská 11
  150 21 Praha 5

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Zborovská 11
150 21 Praha 5

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky