Veřejná zakázka: Oprava opěrné zdi bývalé kotelny dolu Vojtěch

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 8041
Systémové číslo: P21V00000240
Evidenční číslo zadavatele: 376772
Datum zahájení: 03.03.2021
Nabídku podat do: 10.03.2021 16:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Oprava opěrné zdi bývalé kotelny dolu Vojtěch
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Opravy budou realizovány zednickým vyspravením trhlin a podepřením vyboulených částí pomocí systémových stojek – opěráků. Vnější opěráky zdi jsou navrženy kolmo ke stěně v počtu 4 ks. Opěráky budou žlb. monolitické kónické konstrukce a příčně budou doplněny ocelovými nosníky ve výškových úrovních, zajišťujících podélnou oporu stávajícího zdiva stěny. Pod opěráky budou provedeny žlb. základové pasy, které budou kolmo propojeny základovým prahem přenášejícím zatížení do podloží. Součástí stavby bude demontáž, úprava a zpětná montáž ocelového schodiště a demontáž, úprava a zpětná montáž trasy izolovaného funkčního teplovodu, které se v současnosti vyskytují na líci opěrné zdi.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 1 818 182 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Středočeský kraj

Zadavatel

 • Úřední název: Hornické muzeum Příbram
 • IČO: 00360121
 • Poštovní adresa:
  Náměstí Hynka Kličky 293
  261 01 Příbram

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Náměstí Hynka Kličky 293
261 01 Příbram

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky