Veřejná zakázka: III/00719 Bouchalka, rekonstrukce mostu ev.č. 00719-1 - TDI

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Uzavřeno
Uzavřeno.
DBID: 803
Systémové číslo: P17V00000087
Evidenční číslo zadavatele: vz-240/16
Datum nákupu / nabídek: 27.04.2016 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: III/00719 Bouchalka, rekonstrukce mostu ev.č. 00719-1 - TDI
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění výše uvedené veřejné zakázky je zajištění výkonu činnosti technického dozoru investora a zajištění výkonu koordinátora BOZP na staveništi, při přípravě stavby a ve fázi její realizace dle zákona č. 309/2006 Sb. v platném znění, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy, ve znění pozdějších předpisů.
Nad rámec shora uvedených činností specifikovaných v Příloze č. 1 a v Příloze č. 2 závazného vzoru smlouvy na plnění veřejné zakázky je poskytovatel povinen provádět i další činnosti, které jsou nezbytné pro řádnou realizaci výkonu činnosti TDI a výkonu činnosti koordinátora BOZP na stavbě, a o kterých Poskytovatel vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem měl nebo mohl vědět.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: přímý nákup / evidence VZ
 • Předpokládaná hodnota: 957 600 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
 • IČO: 00066001
 • Poštovní adresa:
  Zborovská 81/11
  15000 Praha
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 629632

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Zborovská 11
150 21 Praha 5

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky