Veřejná zakázka: III/2405 Statenice, most ev. č. 2405-1 přes potok - PD

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Uzavřeno
Uzavřeno.
DBID: 802
Systémové číslo: P17V00000086
Evidenční číslo zadavatele: VZ-31/17
Datum nákupu / nabídek: 06.02.2017 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: III/2405 Statenice, most ev. č. 2405-1 přes potok - PD
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem výše uvedené veřejné zakázky je vypracování projektové dokumentace na rekonstrukci mostu. Součástí PD bude odstranění stávajícího mostu, stavba mostu nového a dopravní opatření. PD bude vyhotovena dle platných norem, TP a TKP, a dle ČSN EN 1991-2 navržen na skupinu pozemních komunikací 1 pro zatížení vozidlem LM 1, včetně zvláštních souprav LM 3.
Obsahem PD bude: demolice stávajícího mostu, stavba nového mostu ev.č. 2405, vč. úpravy přechodových oblastí silnice III/2405, oprava koryta pod a v těsné blízkosti mostu ev.č. 2405-1, vč. hydrotechnického výpočtu, hydrogeologický průzkum zakl. spáry opěr a silnice,
DIO. Zjištění a řešení inž. sítí dle skutečného stavu, zjištění majetkových vztahů a jejich smluvní řešení, inženýrská činnost, zajištění dokladů a povolení pro zahájení stavby, vč. autorského dozoru díla.
Plnění veřejné zakázky bude probíhat v souladu s technickou specifikací a soupisem prací, Hlavní mostní prohlídkou HPM 2405-1 (2.6.2016, Meszáros Josef. Bc.) a Mostním listem pozemní komunikace ze dne 19.1.2017, které jsou přílohami této výzvy č. 1 – 5.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: přímý nákup / evidence VZ
 • Předpokládaná hodnota: 822 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje
 • IČO: 00066001
 • Poštovní adresa:
  Zborovská 11
  150 21 Praha 5

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Zborovská 11
150 21 Praha 5

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky