Veřejná zakázka: Trhliny oblast Benešov

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Uzavřeno
Uzavřeno.
DBID: 790
Systémové číslo: P17V00000074
Evidenční číslo zadavatele: vz-7/17
Datum nákupu / nabídek: 01.02.2017 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Trhliny oblast Benešov
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Navržená oprava zahrnuje celkem 3 úseky sil. II. třídy, které jsou ve většině trasy v dobrém stavu a mrazové trhliny, jež se na místních úsecích objevují, vyžadují kvalitní a trvanlivou opravu, kterou zvolená technologie zaručuje.
Předchází se tím rovněž vytváření podélných a příčných nerovností, které s sebou nese např. hojně používaná trysková metoda (výspravy turbomechanismem) a které sice nejsou na úkor trvanlivosti opravy, významně však zhoršují jízdní pohodu.
Zásadním požadavkem pro provádění je výběr úseků, který bude prováděn vždy s místně příslušným cestmistrem.
Případné poškození VDZ (pokud dojde k delším úsekům opravy středové spáry), bude řešeno v rámci běžné údržby a není součástí této zakázky.

K řešení bude použita technologie oprava kontraktačních trhlin šířky do 30 mm dle TP 115, schváleno MD – Odbor infrastruktury, č.j. 222/09-910-IPK/1 ze dne 23.3.2009 s účinností od 1. dubna 2009 se současným zrušením znění schváleného MDS – OPK č.j. 16626/99-120 ze dne 20. ledna 1999. Podrobnosti viz http://www.pjpk.cz/TP%20115.pdf
Rozsah oprav je uveden ve výkazu výměr v příloze této výzvy a představuje objem v celkové výši 30 000 m.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: přímý nákup / evidence VZ
 • Předpokládaná hodnota: 3 169 200 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje
 • IČO: 00066001
 • Poštovní adresa:
  Zborovská 11
  150 21 Praha 5

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Zborovská 11
150 21 Praha 5

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky