Veřejná zakázka: Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj 8. aktualizace Zásad územního rozvoje Středočeského kraje - koridor veřejně prospěšné dopravní stavby"Propojení MÚK Kosmonosy a MÚK Bezděčín - chybějící úsek II/610, včetně staveb souvisejících"

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 7788
Systémové číslo: P20V00001715
Datum zahájení: 17.12.2020
Nabídku podat do: 28.12.2020 10:00
Registr smluv: přejít na smlouvu

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj 8. aktualizace Zásad územního rozvoje Středočeského kraje - koridor veřejně prospěšné dopravní stavby"Propojení MÚK Kosmonosy a MÚK Bezděčín - chybějící úsek II/610, včetně staveb souvisejících"
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
VVURÚ bude zpracováno v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcích vyhlášek, dle zákona č. 100/2001 Sb., o posouzení vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů a souvisejících zákonů a v souladu se stanovisky orgánů přírody k danému záměru. Návrh VVURÚ bude zpracován s využitím schémat, kartogramů a kartodiagramů. Zpracování bude provedeno s vazbami na legislativu EU(např. Směrnici EP, Rady č. 2001/42/ES a Rady č. 92/43/EHS) a s přihlédnutím k právním výkladům Nejvyššího správního soudu a Krajského soudu v Praze. Důraz bude kladen na zjišťování kumulativních a synergických vlivů a vlivů na lidské zdraví a hodnocení záboru zemědělského půdního fondu.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 578 512 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Středočeský kraj
 • IČO: 70891095
 • Poštovní adresa:
  Zborovská 81/11
  150 21 Praha 5
 • Název odboru: Odbor územního plánování a stavebního řádu
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 523891

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Zborovská 81/11
150 21 Praha 5

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky