Veřejná zakázka: 8. aktualizace Zásad územního rozvoje Středočeského kraje - koridor veřejně prospěšné dopravní stavby "Propojení MÚK Kosmonosy a MÚK Bezděčín - chybějící úsek II/610, včetně staveb souvisejícíh, vč. úplného znění"

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 7784
Systémové číslo: P20V00001711
Datum zahájení: 17.12.2020
Nabídku podat do: 28.12.2020 10:00
Registr smluv: přejít na smlouvu

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: 8. aktualizace Zásad územního rozvoje Středočeského kraje - koridor veřejně prospěšné dopravní stavby "Propojení MÚK Kosmonosy a MÚK Bezděčín - chybějící úsek II/610, včetně staveb souvisejícíh, vč. úplného znění"
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem zakázky je řešení 8. aktualizace ZÚR SK, které musí být koordinováno se stávajícími i plánovanými záměry dopravní infrastruktury v dotčeném území, a to s ohledem na minimalizace negativních vlivů na životní prostředí. Studie detailnějšího řešení trasy i dosavadního způsobu variantního prověřování tras dopravního řešení bude poskytnuta dodavateli jako podklad.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 578 512 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Středočeský kraj
 • IČO: 70891095
 • Poštovní adresa:
  Zborovská 81/11
  150 21 Praha 5
 • Název odboru: Odbor územního plánování a stavebního řádu
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 523891

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Zborovská 81/11
150 21 Praha 5

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky